Neden Butik Okul?

Anasayfa >BÜGEM >Neden Butik Okul?

Neden Butik Okul?

Çocukları parmak izine kadar tanıyabilecek bir model
Yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda ilgiyle yetişen öğrencilerin aidiyet duyguları gelişiyor, başarıları artıyor ve olumsuz vakalardan uzak kalıyorlar. Öğretmenle öğrencinin bire bir iletişim halinde olduğu BOM öğrencilerin mutlu olmasını sağlıyor. 

Özellikleri:

• Şehir Merkezinde: Bu okullar şehir dışı yerine öğrencilerin evlerine yakınlıkta şehir içindedirler.

• Şeffaflık: Eğitim kadrosu, ebeveynler ve öğrenciler arasında açık ve şeffaf bir ilişki vardır. Çünkü herkes birbirini tanır.

• Kişiselleşmiş: Fabrikasyon bir eğitim anlayışı yoktur. Her öğrenciye özel, o öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ilgi bu tip okullarda mümkündür.

• Tanınırlık: Her öğrenci ismiyle, öyküsüyle, karakteriyle okul içindeki eğitim kadrosu ve idari personel tarafından bilinir ve tanınır.

• Erişilebilirlik: İdare, öğrenci, öğretmen ve ebeveynler birbirine her zaman erişebilir; birbirleriyle görüşebilirler. Hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak ebeveyne ve öğrenciye yakın okullardır.

• 400 Öğrenci: En fazla 400 öğrenciye sahip olan bu okullarda yöneticiler, öğrencilere ve ebeveynlere daha fazla zaman ayırır.

• Mentoring (Koçluk): Butik okullarda her öğretmen bir mentordür. Her öğrencinin bir mentoru vardır.

• Aidiyet: Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler kendini okulun bir parçası olarak gördükleri için resmiyetten ziyade samimi bir ilişkiyi ve iletişimi beraberinde getirir.

• Güvenli: Araştırmalar küçük ve butik okulların daha güvenli olduğunu gösterir. Küçük okullarda disiplin sorunları azdır.

• Memnuniyet: Bu okullarda memnuniyet kampüs okullarına göre fazladır.

• Sosyalleşme: Küçük ve butik okullarda sosyal etkinlikler fazla yapılırken öğrenciler de aktivitelerde daha çok yer alır.