Üstün Yetenekliler Programı

Anasayfa >BÜGEM >Üstün Yetenekliler Programı

Üstün Yetenekliler Programı

Üstün Yetenekli ve Zekalı Eğitimi

Çağfen Koleji, üstün yetenekli öğrencilere özel olarak tasarlanmış bir eğitim programı sunmaktadır. Üstün zekalı öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyen okulumuz, akademik mükemmeliyeti destekleyen bir ortam sunar.

Üstün Yetenekli ve Zekalı Eğitimi Nedir?

Üstün yetenekli eğitimi, öğrencilerin bilişsel, yaratıcı, liderlik ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özel bir eğitim türüdür. Bu eğitim, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş bir müfredat sunarak onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefler.

Çağfen Koleji'nin Üstün Yetenekli ve Zekalı Eğitim Yaklaşımı

Çağfen Koleji, üstün yetenekli öğrencilere yönelik benzersiz bir eğitim yaklaşımı sunar. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir programla, onların akademik başarılarına katkıda bulunmayı amaçlarız. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin özel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda müfredatımızı şekillendiririz.

Üstün Zekalı Eğitimi: Çağfen Koleji'nin Vizyonu

Çağfen Koleji, üstün zekalı öğrencilere özel olarak tasarlanmış bir eğitim programı sunarak onların potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Bu sayede, öğrencilerimiz hem akademik başarılarına katkıda bulunabilir hem de kendi alanlarında liderlik rollerine hazırlanabilirler.

Üstün Yetenekliler Programında Neler Yapıyoruz

 1. Hafta sonu ÜYP çalışmaları
 2. BM 2030 kalkınma hedeflerine uygun sosyal etkinlikler
 3. Yoğunlaştırılmış çift yabancı dil programı
 4. J-MBA uygulaması
 5. Entellektüel sorumluluk ödevleri
 6. Genel kültür - genel yetenek testleri

Yukarıdaki uygulamalarla çocuklarda geliştirmek istediklerimiz şunlardır.

 • Öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak
 • Öğrencilerin kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak
 • Bilimsel düşünce ve davranışlarla, estetik değerleri birleştiren üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak yaşantısal bir eğitim vermek.
 • Sanatsal aktivitelerle çocuk/öğrencilerin sanatsal alan/alanlarda becerilerini geliştirmek
 • Bilimsel süreç becerilerine sahip çocuk/öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak
 • Yaratıcı tasarım etkinlikleri ile çocuk/öğrencilerin hayal güçlerine katkı sağlamak
 • Değişen ve gelişen eğitim ihtiyaçlarına yönelik farkındalık oluşturmak.
 • Modüler bir eğitim programı uygulayarak çocuk/öğrencilere ihtiyaçlarına uygun eğitim programı seçme özgürlüğü sunmak
 • Zeka geliştirici aktivitelerle zihinsel gelişime katkı sağlamak

Hafta sonu ÜYP çalışması ayrıntıları

 • 3 ve 7. sınıf arasındaki öğrenciler katılabilir.
 • ÜYEP, BİLSEM öğrencileri programa katılmaya direk hak kazanır.  Öğrenci ön tanılama çalışmaları eylül ayında öğretmen ve ebeveyn gözlem formları kullanılarak yapılır. Okulun belirlediği merkezlerde yapılan WISC-R testinden 129 ve üzeri puan alan öğrenciler programa katılmaya hak kazanır.
 • Özel eğitim öğretmenleri onayı ile programa katılacak öğrenci listeleri oluşturulur.
 • Programa devam zorunluluğu vardır. 3 Hafta üst üste izinsiz gelinmez ise öğrenci programdan silinir.
 • Programa katılan öğrenciler yıl sonu performans sunumunda ürünlerini sergiler.
 • Program sorumlusu öğretmen yıl sonunda öğrenci ve program değerlendirmesi yapar.
 • Program sorumlusu öğretmen yıl içerisinde en az 2 kere ebeveyn ile iletişime geçer.
 • Dersler cumartesi günleri okulda yüz yüze olarak gerçekleştirilir.

PROGRAM TEMEL BAŞLIKLARI:

 1. Türkçe - Sözel Dilsel Beceriler
 2. Fen Bilimleri- Bilimsel Düşünme Becerileri
 3. Sayısal - Matematiksel işlem Becerileri
 4. Problem çözme becerileri
 5. Tarih bilinci
 6. Karakter ve Değerler Eğitimi
 7. Yaratıcı tasarım

ÖRNEK TEMALAR

 

TEMALAR

ÖRNEKLERİ

1

Çevre

 • Aile
 • ……………….
 • ……………….
 • Ülke 
 •  ……………….
 •  ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

2

Uzay

 • Ayın hareketleri
 • ……………….
 • ……………….
 • Takımyıldızları
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

3

Zaman

 • Dün
 • ……………….
 • ……………….
 • Yarın
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

4

Duygu

 • Sevgi
 • ……………….
 • ……………….
 • Acıma
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

5

Evrensel değerler

 • Birliktelik
 •  ……………….
 • ……………….
 • Saygı
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

6

Ünlü şahsiyetler

 • Düşünürler
 •  ……………….
 • ……………….
 • Devlet adamları
 •  ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

7

Problem

 • Bireysel Problemler
 •  ……………….
 • ……………….
 • Trafik
 •  ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

Temalar çerçevesinde yedi temel başlığa göre etkinlik örnekleri şu şekilde yürütülecektir:

 

ETKİNLİK ALANLARI

ÖRNEKLERİ

1

Türkçe - Sözel Dilsel Beceriler

 • Yaratıcı Yazma
 • ……………….
 •  ……………….
 • Pandomim sanatı
 •  ……………….
 •  ……………….
 • ……………….
 •  ……………….
 •  ……………….

2

Fen Bilimleri- Bilimsel Düşünme Becerileri

 • Küresel ısınma
 • ……………….
 • ……………….
 • Madde,
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

3

Sayısal - Matematiksel işlem Becerileri

 • Yaratıcı problem çözme
 • ……………….
 • ……………….
 • Kodluyorum
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

4

Problem çözme becerileri

 • Problem nedir?
 • ……………….
 • ……………….
 • Bireysel problemler,
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

5

Tarih bilinci

 • İlk toplumlar
 • ……………….
 • ……………….
 • Anadolu medeniyetleri
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

6

Yaratıcı tasarım

 • Geleceğin şehri
 • ……………….
 • ……………….
 • Ünlü mimarlar
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….

7

Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Öz güven
 • ……………….
 • ……………….
 • Duygularımız
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • ……………….
 • Her periyot için farklı amaç ve hedefler için tasarlanmış bir eğitim programı uygulanmaktadır.
 • Sürecin tamamında etkinlik temelli eğitim programı benimsenmiştir.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğretenin olmadığı ve öğrenmenin zorunlu olmadığı ancak, öğrencinin eğlenerek katıldığı, etkinliklerden istediğini öğrenebildiği/öğrendiği bir eğitim programıdır.
 • Program yedi temel başlık çerçevesinde yürütülecek olup 7 haftalık bir periyodun her haftasında bir temel bir başlık ele alınacaktır. Böylece 7 haftalık bir periyotta bu temel başlıklar tamamlanacaktır.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayacak belli amaç ve hedefler doğrultusunda tasarlanmış etkinlikler kullanılmaktadır.
 • İlgi ve yetenek tespitleri, etkinlik süreçlerinin tamamında literatür araştırmaları desteğinde, uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmiş ve etkinlik liderleri ile gözetmenlerin gözlemlerine uygun olarak tasarlanmış öğrenci gözlem ölçekleriyle yapılmaktadır.
 • Aynı ilgi ve yetenekler bir periyottaki tüm etkinlikler boyunca gözlenir.
 • Birçok kez gözlenmiş ilgi ve yetenekler için varılacak yargının doğruluğu pekişmiş olacaktır.
 • Her periyot için farklı amaç ve hedefler için tasarlanmış bir eğitim programı uygulandığı için öğrencinin eğitim programlarına devam süresi önem arz etmektedir.

7 - Haftalık periyot için örnek bir program şu şekilde uygulanmaktadır.

HAFTA

ALAN

ETKİNLİK

1. HAFTA

1.Sözel - Dilsel Beceriler

Çanak oyunu

2. HAFTA

1.Bilimsel Düşünme Becerileri

İbn-i Heysem ‘den Teleskop Yapımına

3. HAFTA

1.Sayısal - Matematiksel işlem Becerileri

Kodlama-MORS ALFABESİ

4. HAFTA

1.Problem çözme becerileri

Bireysel problemlerimiz

5. HAFTA

1.Tarih bilinci

Tarihi kişilikler: ………. Araştırma – Canlandırma – Tahmin Etme Oyunu

6. HAFTA

1.Yaratıcı tasarım

Yapı Dayanıklılığı ve Deprem (Oyun hamuru ve çubuk makarna)

7. HAFTA

1.Karakrer ve Değerler eğitimi

Dört Mahalleli Kasaba

Gözlemler; gözlem ölçekleri ile yapılacak olup dönem ve yıl sonunda tüm gözlemler bir ‘Gözlem Raporu’na dönüştürülüp rehberlik birimi ile iş birliği yapılarak veli bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

Bireysel öğrenci özellikleri dikkate alınarak süreç içerisinde programda etkinliklerde değişiklikler yapılmaktadır.

Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitim Modelleri, BİLSEM ve BİLSEM ONLINE - Bilsem Online