Çağfenli Olmak - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Çağfenliler Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Çağfen; 21 yıllık tarihi, öğrencileri, eğitim kadrosu, mezunları ile Eskişehir'in ve Türkiye'nin önde gelen kurumlarından birisidir.

Çağfenliler Camiası'nın ulusal ve uluslararası platformlarda kendini gösterebilmesi ve ülke standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunabilmesi için tüm Çağfenlilere önemli görevler düşmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda artık bir araya gelme zamanıdır.

Çağfenliler Derneği; Çağfen’de okumuş ve mezun olmuş olan yüzlerce kişinin bir araya geldiği, birlik olduğu bir camiadır.

Amacımız; sosyal yardımlaşmayı sağlamak, Çağfenlilerin birbirleri arasındaki iletişimini geliştirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, üyeler arasında iş yaşamı için kalıcı ilişkiler kurmak ve bu iş yaşamı gücünü yaşatabilmektir.

Bilinmelidir ki birliktelikten güç doğar. Doğru kurulacak bir iş ağı, bu gücü yaşatmanın en önemli nüvesidir.

Çağfenliler Derneği olarak, çıktığımız yolda bu gücü yaşatacağımıza olan inancımız sonsuzdur.

Bir olmanın, birlik olmanın haklı gururunu yaşayacağımız Haziran ayındaki Çağfenliler Günü'nde buluşmak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla,

Serkan Can ZENGİN
Kurucu Başkan
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir