Çağfenliler Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Çağfen Koleji; 20 yıllık tarihi, öğrencileri, öğretim kadrosu, mezunları ile Eskişehir’in ve Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birisidir.

Çağfen Koleji Camiası'nın ulusal ve uluslararası platformlarda kendini gösterebilmesi ve Çağfen Koleji Camiası’nın ülke standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunabilmesi için tüm Çağfenlilere önemli görevler düşmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda artık bir araya gelme zamanıdır.

Çağfenliler Derneği; yaklaşık 1250 mezunumuz ve Çağfen Koleji'nde okumuş olan onlarca kişinin bir araya geldiği, birlik olduğu bir camiadır.

Amacımız; sosyal yardımlaşmayı sağlamak, Çağfenlilerin birbirleri arasındaki iletişimi geliştirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, üyeler arasında iş yaşamı için kalıcı ilişkiler kurmak ve bu networkun gücünü yaşatabilmektir.

Bilinmelidir ki birliktelikten güç doğar. Doğru kurulacak bir iş ağı, bu gücü yaşatmanın en önemli nüvesidir.

Çağfenliler Derneği olarak, çıktığımız yolda bu gücü yaşatacağımıza olan inancımız sonsuzdur.

Bir olmanın, birlik olmanın haklı gururunu yaşayacağımız haziran ayındaki Çağfenliler Günü'nde buluşmak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla,

Serkan Can ZENGİN
Kurucu Başkan