Bir Fidan Bin Nefes - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

PROJE AMACI

BİR FİDAN BİN NEFES:

Bu yıl Akdeniz kuşağında çıkan orman yangınları “Bir Fidan Bin Nefes” projesinin ortaya çıkışındaki en büyük etkendir. Projemizde temel amaç doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.  Proje kapsamında öğrenciler; ağaç türleri, özellikleri, yetişme alanları, hangi canlılara ev sahipliği yaptıkları ile ilgili araştırmalar yapacak, edinmiş oldukları bilgileri şiir, tekerleme, bilmece, hikaye haline getireceklerdir. Ayrıca bu süreç web 2.0 araçları ile desteklenerek teknolojinin doğru ve etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır. Öğrenciler edindikleri bilgileri ana sınıfı ve birinci kademe öğrencilerine hazırladıkları kuklalar ile aktaracaklardır.

ONE SAPLING THOUSAND BREATH:

The forest fires in the Mediterranean belt this year are the biggest factor in the emergence of the “One Sapling Thousand Breath” project. The main purpose of our project is to raise individuals who are sensitive to nature and the environment. Within the scope of the project, students will conduct research on tree species, characteristics, habitats, and which creatures they host, and turn the knowledge they have acquired into poetry, nursery rhymes, riddles, and stories. In addition, this process will be supported by web 2.0 tools and the correct and effective use of technology will be ensured. Students will transfer the knowledge they have acquired to the kindergarden and first grade students with puppets they have prepared.

PROJE ÇALIŞMALARI

15.10.2021 tarihinde saat 21.00’da proje ortaklarımızla değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik.

16.10.2021 tarihinde saat 20:30’da proje katılımcısı öğrencilerimiz ile proje toplantısını gerçekleştirdik.

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMALARI

BİR FİDAN
BİN NEFES

REFERANS LOGOLAR

esafety logo
eTwinning logo
Bronze_2020_12_en_f8bb8 (1)