21. Yüzyılda Okul Seçimi Nasıl Yapılmalı ?

Anasayfa >21. Yüzyılda Okul Seçimi Nasıl Yapılmalı ?

21. Yüzyılda Okul Seçimi Nasıl Yapılmalı ?

Okul Seçerken Bunlara Dikkat!

Okul seçiminde nelere dikkat etmelisiniz, en doğru kararı vermek için hangi noktalara özen göstermelisiniz, pek çok alternatif arasından en iyi olanı nasıl bulabilirsiniz? Tüm soruların cevapları bu yazıda...

Okul Seçiminde Gözardı Edilmemesi Gereken 9 Gerçek:

1. 21.Yüzyıl Birey Beklentileri: Okul seçiminde sorulması gereken öncelikli soru; seçilecek okulun eğitim modeli genel kültür düzeyi yüksek 21.yüzyıl bireyinin beklentilerini karşılayabiliyor mu olmalıdır. Eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgiyi analiz etme ve kullanma, etkili; sözlü ve yazılı iletişim kurma gibi becerilerin gelişimi ile ilgili neler yapıldığına önem verilmelidir.

2. Okulun, Eğitim ve Dünya Görüşü: Okul kurucusunun ve kurum yöneticilerinin eğitime dair bakış açışı ve dünya görüşü çocuğunuzun alacağı eğitimi doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple okul seçiminde okulun kurumsal yapısı da göz ardı edilmemelidir.

3. Okul İklimi: Yapılan araştırmalarda bir okulu diğerlerinden ayıran ve özgün kılan en önemli özelliğin, okul iklimi olduğunu ifade edilmektedir. Okul iklimini oluşturan sosyal, kültürel, duygusal ve psikolojik çevre, çocukların eğitiminde önemli bir etkendir. Bu bağlamda eğitimde pozitif dilin benimsendiği okullar, çocukların eğitim hayatlarında kendilerini mutlu, güvende ve değerli hissetmelerini de sağlamaktadırlar. Okul; “Çöpü yere atma” diyen eğitimciler yerine “çöpü çöp kutusuna atmalısın” diyen eğitimcilerden oluşmalıdır.

4. Yabancı Dil Eğitimi: Bir yabancı dili öğrenilirken; o dilin hayatımızın olabildiğince büyük bir kısmına yaymamız gerekir. Bu noktada okullardaki dil eğitiminde çocuklarımıza dili kullanabilecekleri birçok farklı alan yaratılmalı ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Okullarda yabancı dil sadece yabancı dil öğretmenleri tarafından değil, okul içerisinde tüm alanlarda kullanılmalıdır. Okulda akademik dersler de beceri dersleri de İngilizce olmalıdır.

5. Fiziki Koşullar: Büyük ve kalabalık, kampüs sisteminin hakim olduğu okullarda öğrencilerin farklı alanlardaki gereksinimlerinin karşılanması oldukça güçtür. Buna karşılık kalabalık olmayan, az sayıda şubenin bulunduğu okullarda öğrenciler gereksinimleri daha rahat ifade etmekte ve karşılık alabilmektedir. Okul içerisindeki, farklı birimlerdeki bireyler birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde olmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre öğrencisi 300 ve altında olan okullarda şiddet vakaları daha azdır.

6. Ödev ve Sınavlara Hazırlık: Ebeveynlerde hakim anlayış; çok ödev ve sınav uygulamasının çocuğu akademik olarak başarıya taşıyacağı yönünde. Ancak uzmanlar özellikle ilkokulda ödev vermenin basit egzersizlerden öteye geçmemesi gerektiğini düşünmemektedir. Ödevler günlük olarak ilkokulda 30 dakikayı, ortaokulda 60 dakikayı, lisede de 2 saati geçmemelidir.

7. Sosyal Beceri Faaliyetleri: Tüm araştırmalar gösteriyor ki profesyonel yürütülen sosyal beceri faaliyetleri; çocuğun iletişim, hitabet, organizasyon, planlama ve farkındalık yeteneklerini geliştirmektedir. Öğrenci kulüp çalışmalarına ağırlık veren ve öğrenci merkezli büyük etkinliklerin yürütülmesi okul seçiminde aranan kriterlerden olmalıdır.

8. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi: Bir okulda eğitim birimlerinin uzmanlığı tercih sebebi olmalıdır. Okuldaki psikolojik danışmanların niteliği ve niceliği, alan mezunu olmaları, deneyimleri önemlidir. Rehberlik Birimi, düzenli olarak geri bildirim, kariyer, ölçek, birebir takip çalışmalarını yapması gerekmektedir.

9. Mezunlar Birliği: Bir okulun hem mezunlarının kendi arasında hem de mezunları ve eğitim-öğretimi devam eden öğrencileri arasındaki iletişimi kurmak, mesleki ve akademik işbirliğine destek olmak, dayanışmayı artırmak amacıyla yaptığı çalışmalar da okul seçimi dikkate alınmalıdır. Mezunlar birliği çocuklarınıza gelecek yaşamlarında güçlü bir iş hayatı da sağlamaktadır.