Üstün Yetenekliler Programı

Anasayfa >Üstün Yetenekliler Programı

Üstün Yetenekliler Programı

Geleceğin şekillenmesinde üstün yetenekli bireylerin önemli roller üstlenmesi, üstün yeteneklilere verilecek eğitimi çok önemli bir konu haline getirmiştir. Günümüzde bazı ülkeler üstün yetenekliler eğitimini ulusal öncelik haline getirmiş durumdadır. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip üstün yetenekli öğrencilerin başarılı olmaları ya da tüm potansiyellerini kullanmaları için farklılaştırılmış eğitim programı gerekmektedir.

Hızlı öğrenme ve öğrendiğini işleme özellikleriyle eğitimde en çok verim alınabilecek kesim olan üstün yetenekli öğrenciler, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik gelişmelerin itici gücü oldukları söylenebilir. Geleceğin şekillenmesinde üstün yeteneklilerin bu rollerini göz önüne alan toplumlar, üstün yetenekli eğitimine önem vermişlerdir.

Normal yaşıtlarından farklı özelliklere sahip üstün yetenekli öğrencilerin, başarılı olmaları ya da tüm potansiyellerini kullanmaları için farklılaştırılmış bir eğitim programı gerekmektedir. Kendi ülkelerine ve dünyaya katkı yapmaları isteniyorsa, üstün yeteneklilerin özel eğitim ihtiyaçları mutlaka giderilmelidir, bu çocukların ortalama öğrenme gücü için düzenlenmiş bir eğitim programı içinde, uyum ve gelişim sorunu yaşayabileceklerini söylemektedir. Bu durumda öğrencinin aktif düşüncesi ile okulda verilen eğitim arasında öğrenci bağ kuramayacağı için başarısızlık kaçınılmaz olacaktır, bu bireylerin kendilerine ve topluma katkı sağlayabilmeleri için normal okul programlarının ötesinde farklılaştırılmış eğitim programları ve hizmetlerine gereksinim duyduklarını belirtmektedir.

Öğrenme yetenekleri diğer öğrencilere göre farklılık gösteren üstün yetenekli öğrencilerin çok daha hızlı bir şekilde, yeni ve karışık bilgiler öğrenmeleri (Karaduman, 2010: 2), bu öğrenciler için farklılaştırılmış eğitimi zorunlu kılmıştır.

Üstün Yetenekliler Programı, kişinin gelişimini sağlayacak öğrenilmiş bilgilerin, gereksiz yineleme ya da konulardan kaçınarak, öğrencilerin yetenek düzeylerinin altındaki konuları işlerken sıkılması yerine, özel ve zenginleştirilmiş seçenekler kullanılan bir uygulama biçimi olarak tarif edilebilir

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konusunda çalışma yapan araştırmacılar, bu öğrenciler için en uygun modelin zenginleştirilmiş program olduğunu kabul etmişlerdir Bu program,  üstün yetenekli çocuklar için esneklik verdiği için önemlidir. Bu program yatay ve dikey olarak uygulanabilmektedir. Dikey zenginleştirmede ders ve etkinlik sayısı aynı kalmakta; fakat üstün yetenekli öğrenci işlenen konularda daha derin çalışma yapmaktadır. Yatay zenginleştirmede ise, işlenen konuya ek konu ilave edilmektedir

 

 Programın Amaçları Şunlardır:

  • Yeteneklerini tümüyle kullanabilmek
  • Bilgi bazını genişletmek
  • Anlamayı derinleştirmek
  • Beceri düzeylerini yükseltmek
  • Bir Öğrenme Motivasyonu yaratmak
  • Hızlı düşünme ve öğrenme sağlamak
  • İleri düzeyde kavrayış geliştirmek
  • Yüksek düzeyde dil gelişimi ve sözel yetenek becerisi kazandırmak
  • Olağanüstü bilgi dağarcığı sağlamak