İlkokul - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

İlkokul Eğitim Anlayışımız

Çağfen Koleji olarak İlkokul Eğitimi'ni; oyun çağından, formal okul yaşamına geçişin başladığı, çocuğun akademik ve sosyal geleceğini tüm yönleriyle şekillendiren, önemli bir aşama olarak görüyoruz. Okul kavramına yüklenen anlam ve öğrenme olgusuna ilişkin tutumların azımsanmayacak bir bölümü bu kademede şekillenir. Sosyalleşme, insan ilişkileri, öz saygı, öz güven, öz disiplin gibi birçok beceri, yine bu kademede anlam ve karşılık bulmaya başlar.

Konu akademik gelişim yönüyle ele alındığında; ilkokul, insanın yaşamı boyunca kullanmak zorunda kalacağı ve tüm geleceğine etki edecek, okuma ve yazma gibi iki kritik beceriyi öğrendiği kademedir. Biz ÇFK Bütünsel Gelişim Modelimizde bu iki yaşamsal becerinin, teknik bir bakış açısıyla değil, okuma ve yazmayı sevdirmeyi de başaracak bir vizyonla ele alınması gerekliliğini savunuyoruz.

Ek olarak; ilkokul eğitiminin, insan-insana yoğun etkileşim, sosyalleşme ve farkındalık oluşturma önceliklerinden hareketle, çocuk doğası üzerine kurulması gerektiğini, bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu dönem çocuğu için, teknoloji yoğun uygulamalar yerine, insan-insana etkileşimin egemen olduğu, zengin öğrenme yaşantıları sunan bir sürecin çok daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sağlıklı bir gelişim için çocuğun, zihinsel, duygusal, ve psiko-motor beceriler yönünden bir bütün olarak ve çok yönlü yetiştirilmesi gerektiği görüşünü savunuyoruz.

Çağfen Koleji İlkokulu, bütüncül gelişimi temel alan çok yönlü bir eğitim anlayışıyla yetiştirilecek çocukların, emsalleriyle kıyaslandığında, yakın gelecekte ölçülebilir, önemli farklar yaratacaklarına inanmaktadır.
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir