Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM)

ÇFK BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli'

Çağfen Koleji Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli; çocuğu yalnızca akademik yönleri geliştirilmesi gereken bir canlı olarak yorumlayan bakış açısını güçlü bir dille reddeder. Bu düşüncenin bir uzantısı olan ve öğrenmenin dersler ve sınıflarla sınırlı görüldüğü öğretim anlayışını yok sayar. Çağfen Koleji özgün eğitim modeli olan Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli kapsamında geliştirilmiş, okulda geçen tüm süreyi ve okulun tüm sınırlarını öğrenciye değer katmak amacıyla işlevsel ve etkin olarak kullanmayı öngören bir okul kültürü uygulamasına sahiptir.

ÇFK BÜGEM İlkokul Uygulamaları

Akademik Eğitim Programı

• Türkçe
• Hayat Bilgisi
• Matematik
• Fen Bilgisi
• Sosyal Bilgiler
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• İnsan hakları ve Demokrasi

Beceri Eğitimi Programı

• Görsel Sanatlar
• Ritim
• Satranç
• Müzik
• Halk Oyunları
• Seramik
• Drama
• Geleneksel Oyunlar
• Öyküleme
• Oyun ve Fiziki Etkinlikler
• Dijital Öyküleme
• Yaratıcı Drama

Değerler Eğitimi Programı

• Değerler Eğitimi Uygulaması
• Kültürümü Tanıyorum
• Kendimi Tanıyorum
• Görev ve Sorumluluk Ödevleri
• Zerafet Eğitimi

Öncülük Eğitimi Programı

• Sınıf Bilgesi
• Düşünme ve Sorgulama Becerileri
• Öğrenci Meclisi

Yabancı Dil Eğitimi Programı

• OXFORD Sistem ve Materyal Desteği

• OXFORD Öğretmen Eğitimi

• İletişimsel Dil Öğretimi

• Doğal Yöntem

• Berlitz Uygulaması

• İşitsel Dilsel Yöntem

• Teknoloji Destekli İngilizce 

• İngilizce Drama

• CFK Talks

• CFK Autumn Fest

• CFK Spring Fest

• Kantinde İngilizce

• Keep In Touch

• CFK Cultural Tours