Çağfen Sanat - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir
Biz sanatı; kültürleri yaşatmanın, nesilden nesile aktarmanın en önemli unsuru olarak görüyoruz. Bu bağlamda amacımız, Çağfenlileri toplumsal ortak değerlerimiz; örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi birbirine bağlamanın temel taşı olan 'Türkiye' temalı sanat etkinliklerimiz ile buluşturarak; öğrencilerimize becerilerini sergileyecekleri alanlar tanımak ve milli&evrensel kültür değerlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

BEP Kapsamında Çağfen Sanat

Çağfenliler BEP 'Beceri Eğitimi Programı' kapsamında düzenlenen Çağfen Sanat çalışmaları ve organizasyonları ile becerilerini sergilerler.

• Çağfen Çok Sesli Koro
• Çağfen Tek Sesli Koro
• Çağfen Çocuk Senfoni Orkestrası
• Müzik Yaz Okulu
• Sanat Gecesi
• Geleneksel Yıl Sonu Resim Sergisi
• Yıl Sonu Tiyatro Oyunu Gösterimi
• Sanat Kulüpleri Çalışmaları

DEP Kapsamında Çağfen Sanat

Çağfenliler DEP 'Değerler Eğitimi Programı' kapsamında temaları Türkiye olarak belirlenen Çağfen Sanat organizasyonları ile milli ve evrensel kültür değerlerini öğrenirler.
‘Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.
Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir.
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.’

Mustafa Kemal ATATÜRK
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir