Hakkımızda

Anasayfa >Hakkımızda

Hakkımızda

Biz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk Milletinin millî, manevi, sosyal ve kültürel değerlerini benimsemiş, bu ortak değerleri yaşatmayı ve geliştirmeyi görev edinen; yetiştireceği nitelikli bireylerle, vatanını ve milletini yüceltmeyi amaçlayan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bir eğitim anlayışı ile ülkesine ve devletine hizmet etmeyi ilke edinmiş bir okuluz.

Tarihçe

Çağfen Koleji İlkokul ve Ortaokul Yerleşkesi, 9 Ağustos 1998 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Eskişehir ili Odunpazarı bölgesi, Kurtuluş Mahallesinde kurulmuştur.

Anadolu Lisesi yerleşkesinin açılışı 2001 yılında Tepebaşı bölgesi Batıkent’te gerçekleştirilmiştir. İlkokul ve ortaokul yerleşkesinin kendi binasının yapımı 2006 tamamlanarak Batıkent’te eğitime başlanmıştır.

Eskişehir’in en köklü ve önde gelen okullarından olan Çağfen Koleji, kurulduğu tarihten günümüze kadar kurumsal ilkelerinden hiçbir nedenle ödün vermeden, tanınırlığı ve saygınlığı yüksek, öncelikle tercih edilen, nitelikli bir eğitim kurumu olmuştur. Çağfen Koleji ‘’önce insan’’ düşüncesinden ve bütünsel gelişime olan inancından hareketle, gençlerin ahlaklı, saygın, değerlerini bilen ve hayat başarısını yükseltecek bir eğitim almalarını okulun temel bileşenleri olarak görür.

Çağfen Koleji, bugüne kadar yetiştirerek mezun ettiği 1500’ün üzerinde öğrencisiyle amacına hizmet etmeye devam etmektedir.

Vizyon

Okul öncesinden, üniversite kademesine kadar sunduğu eğitim hizmetinin kalitesi ile insan yetiştirme konusunda fark yaratan, çocukların, ailelerin ve ülkemizin yarınlarına değer ve güç katarak katkıda bulunan, ulusal düzeyde örnek gösterilen, saygın, nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

• Vatanseverlik
• Duygudaşlık
• Yardımlaşmak
• Tutumluluk
• Aile
• Nezaket
• Cesaretlilik
• Sabırlılık
• Arkadaşlık
• Kardeşlik

About Us

We’re a school adhering to Atatürk’s principles and revolutions, adopting the national, spiritual, social and cultural values of the Turkish Nation, commiting ourselves to maintain and develop these common values, aiming to glorify its homeland and nation with qualified individuals to raise, adopting the principle of serving its country and state with an educational approach that is aware of its duties and responsibilities towards the Republic of Turkey, a democratic, secular and social rule of law.

History

On August 9, 1998, Çağfen College Elementary and Secondary School campus, which was opened by then-President Suleyman Demirel, was established in Eskisehir Odunpazari region, Kurtuluş.

The opening of Anatolian High School campus was held in 2001 in Tepebasi district, Batıkent. The construction of the primary and secondary school campus's own building was completed in 2006 and education was started in Batıkent.

Çağfen College, which is one of the most established and leading schools in Eskisehir, has been a highly recognized and highly qualified educational institution without compromising its corporate principles for any reason from its establishment to the present day. Çağfen College considers the fact that young people receive an education that is moral, respectable, knows their values and will increase life achievement as a basic component of the school, based on the idea of "human first" and its belief in holistic development.

Çağfen College continues to serve its purpose with over 1500 students who have been graduated to date.

Vision

To be a respected, qualified educational institution that makes a difference in terms of raising people with the quality of the education service it offers from preschool to university level, contributes to the future of children, families and our country by adding value and strength, exemplifies at the national level.

Values

• Patriotism
• Empathy
• Helping
• Frugality
• Family
• Courtesy
• Courage
• Patience
• Friendship
• Brotherhoo