Hakkımızda - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir
Biz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk Milletinin millî, manevi, sosyal ve kültürel değerlerini benimsemiş,
bu ortak değerleri yaşatmayı ve geliştirmeyi görev edinen; yetiştireceği nitelikli bireylerle, vatanını ve milletini yüceltmeyi amaçlayan;
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde
bir eğitim anlayışı ile ülkesine ve devletine hizmet etmeyi ilke edinmiş bir okuluz.

Tarihçe

Açılışı, 9 Ağustos 1998 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından gerçekleştirilen Çağfen Koleji, 38 yıllık bir özel öğretim deneyimine sahiptir.

Kurulduğu tarihten günümüze kadar kurumsal ilkelerinden hiçbir nedenle ödün vermeyen Çağfen Koleji, tanınırlığı ve saygınlığı yüksek, öncelikle tercih edilen, nitelikli bir eğitim kurumu, bir okul olmayı başarmıştır. Çağfen Koleji ‘’önce insan’’ düşüncesinden ve bütünsel gelişime olan inancından hareketle, gençlerin akademik, benlik, sosyal, duygusal, fiziksel ve entelektüel gelişimlerini, eğitimin bileşenleri olarak görür. Eğitsel çabalarını bütünsel gelişimi temel alarak sürdürür.

Türkiye’yi yarınlara taşıyacak ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Çağfen Koleji, bugüne kadar yetiştirerek mezun ettiği yaklaşık 1200 öğrencisi ile amacına hizmet etmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Vizyon ve Misyon

Okul öncesinden, üniversite kademesine kadar sunduğu eğitim hizmetinin kalitesi ile insan yetiştirme konusunda fark yaratan, çocukların, ailelerin ve ülkemizin yarınlarına değer ve güç katarak katkıda bulunan, ulusal düzeyde örnek gösterilen, saygın, nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır.

Çağfen Koleji; her birini eşsiz birer değer olarak gördüğü öğrencilerinin; kendileri, aileleri ve ülkelerinin yarınları için sorumluluk alabilen; mutlu, başarılı ve seçkin bireyler olabilmeleri amacıyla; ülkesi, kültürü ve değerleriyle barışık, evrensel becerilerle donanmış, davranışları ile savunduğu ilkeler tutarlılık gösteren, olay ve olguları neden-sonuç ilişkisi kurarak sorgulayan, toplumsal ve sosyal konular hakkında düşünebilen; cesur, girişimci, hak ve adaleti ilke edinmiş, şahsiyetli; kendisini çok yönlü olarak geliştirilmiş, görgülü, nezaket ve yüksek kültür sahibi çocuklar olarak yetişmeleri için güvenli, çağdaş ve destekleyici öğrenme fırsatları sunan, nitelikli bir eğitim kurumdur.

Değerlerimiz

Çalışkanlık
Dürüstlük
Vatanseverlik
Saygı
Cesaret
Güven
Liderlik
Öğrenci odaklılık
Çok yönlülük ve Bütünsellik
Yenilikçilik