Kemal Durak 
Genel Müdür Yardımcı
kemaldurak@cagfen.k12.tr


Özlem ACAY | Okul Öncesi
Okul Müdürü
ozlemacay@cagfen.k12.tr


Celal SONGUR | İlkokul - Ortaokul
Okul Müdürü
celalsongur@cagfen.k12.tr


Yaşar EKTAŞ | Anadolu Lisesi
Okul Müdürü
yasarektas@cagfen.k12.tr


Vecdet ERYILDIRIM | İlkokul - Ortaokul
Müdür Yardımcısı
vecdeteryildirim@cagfen.k12.tr


Güray TEKE | İlkokul - Ortaokul-Anadolu Lisesi
Rehberlik ve Pisikolojik Danışmanlık Koordinatörü
gurayteke@cagfen.k12.tr


Ergün YÜCE
Yönetim Kurulu Danışmanı
ergunyuce@cagfen.k12.tr


Melih ÖZDEMİR
Ölçme ve Değerlendirme (ÖLÇDEM) Sorumlusu
melihozdemir@cagfen.k12.tr


Nihal SÖYLEMEZ 
Muhasebe Sorumlusu
nihalsoylemez@cagfen.k12.tr