Lise - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Lise Eğitim Anlayışımız

İlkeli, kararlı, tutarlı eğitim anlayışını benimseyen ve benimseten Çağfen Koleji Anadolu Lisesi; her sınıf düzeyinde adaptasyon, üniversite hazırlık sistemi ve bunun için oluşturulmuş özel sınıflar , başarılı bir öğretmen kadrosu, ikinci yabancı dil öğretimi gibi eğitimin temel taşlarında Türk Milli eğitiminde ilklerin uygulayıcısı ve sahiplenicisi olmuş bir eğitim kurumudur.

21. yüzyıl gerçekleriyle uyumlu, üst düzey evrensel becerilerle donanmış, akademik beceriler yönüyle güçlü, lider ruhlu, cesur, entelektüel seviyesi yüksek, ülkemizin yarınlarına ışık tutacak hanımefendi ve beyefendiler yetiştirmek, Çağfen Koleji Anadolu Lisesi’nin öncelikli hedefleri arasındadır.

İnsan yetiştirme konusunda 20 yıllık bir zaman dilimini aşan kurumsal birikimi, güçlü kurumsal kültürü, bireysel özellikler noktasında her öğrencisini parmak izine kadar tanıma ve ayırt edebilmeyi mümkün kılan okul iklimi, çağdaş, bilimsel gerçeklerle desteklenmiş, öğrenci merkezli öğrenme ortamları, her öğrenciyi eşsiz bir değer olarak yorumlayan bakış açısı, insan ve iletişim odaklı yaklaşım biçimi, Çağfen Koleji Anadolu Lisesi’ni ayrıcalıklı kılan başlıca özelliklerdir.

Milli kültürünü içselleştirmiş, toplum ve değerleriyle barışık, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, sorun çözen, girişimci, sorumluluk bilinci ve öz disiplin becerileri gelişmiş, kendisini ve kişisel özelliklerini tanıyan, kişisel gelişimi ve ülkesinin yarınları için evrensel hedefler ortaya koyabilen gençler yetiştirme hedefine adanmışlık, Çağfen Koleji Anadolu Lisesi’ni güçlü ve öncü kılan diğer önemli niteliklerdir.
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir