Butik Okul Modeli (ÇFK BOM) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Butik Okul Modeli (ÇFK BOM)


Butik Okul Modeli Anlayışı

Sınıf, şube ve toplam öğrenci sayısı bağlamında küçük ölçekli okullar; öğrencileri katılımcı olmaları konusunda daha yoğun bir biçimde destekleyebilmekte, cesaretlendirmekte ve üst düzeyde sonuçlar elde etmektedir. Küçük ölçekli okullar; öğrencilerin çok daha samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurabildikleri, şiddet içeren ve diğer istenmeyen öğrenci davranışlarının büyük azalma gösterdiği, öğrencisine daha fazla zaman ayrılabilen okul anlamına da gelmektedir. Küçük ölçekli okullarda, öğretim etkinlikleri de çok daha etkin olarak koordine edilmektedir.

• Öğretim etkinlikleri, küçük ölçekli okullarda çok daha etkin olarak koordine edilmektedir.
(Zickgraf, 2004)

• Küçük ölçekli okullar; öğrencilerin çok daha samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurabildikleri, şiddet içeren davranışların büyük azalma gösterdiği, öğrencisine daha fazla zaman ayrılabilen okul anlamına gelmektedir.
(Reywid, 1999)


• Küçük ölçekli okullar; öğrencilerin katılımcı olma konusunda desteklemekte, cesaretlendirmekte ve üst düzeyde memnuniyet yaratmaktadır.
(Irmsher, 1997)Büyüklük, Sayı ve Kapasite

Çok sayıda şube, sınıf ve öğrenciden oluşan büyük ve kalabalık okul sistemlerinde, öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal, kültürel ve bireysel gereksinimlerinin karşılanması oldukça güçtür. Buna karşılık, kalabalık olmayan, az sayıda sınıf, şube ve öğrenciden oluşan okullarda, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle, okul çalışanlarıyla ve okul çevresiyle kurdukları ilişkilerin çok daha olumlu ve istenilir düzeyde geliştiği, bilimsel araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuş bir gerçekliktir.

Çağfen Koleji; insan-insana, yoğun etkileşimi, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişmenin ve öğrenmenin en değerli yolu olarak görür. Öğrenci- öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin nicelik ve nitelik olarak, sayısal büyüklükten olumsuz yönde etkileneceği görüşünü savunur. Okulun her santimetrekaresinin bir öğrenme alanı olarak yorumlandığı yaşayan okul kültürü ve insan odaklı pozitif okul iklimi oluşturma çabaları ile özgün öğretim modeli olan bütünsel gelişim modelinin başarıya ulaşması için de bir uyum ve tutarlık gerektiğine, bunun için de sayısal büyüklüğün sınırlandırılması gereğine inanır.

• Çok sayıda şube, sınıf ve öğrenciden oluşan büyük ve kalabalık okul sisteminde, öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal, kültürel ve bireysel gereksinimlerin karşılanması oldukça güçtür.
(Patterson, 2003)

• Kalabalık olmayan, az sayıda sınıf, şube ve öğrenci sayısından oluşan, küçük ölçekli okullarda, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle, okul çalışanlarıyla ve okul çevresiyle kurdukları ilişkilerin çok daha olumlu ve istenilir düzeyde oluştuğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuş bir gerçekliktir.
(Lashway, 1999)


Butik Okul Modeli Hakkında Yazılmış Makaleler

Keşke Daha İyi Bir Okula Gitseydim (2015, Uzm. Psikolog Gizem ÇEVİKER)
Makaleyi görüntülemek için tıklayınız

Küçük Okullar ve Eğitimdeki Geri Dönüşleri (2011, Trevor COBBOLD)
Makaleyi görüntülemek için tıklayınız

Okul Büyüklüğü (The Rural School and Community Trust)
Makaleyi görüntülemek için tıklayınız

Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi (2013, Yrd. Doç. Dr. Selahattin SÖĞÜLMÜŞ, Yrd. Doç. Dr. Servet ÖZDEMİR)
Makaleyi görüntülemek için tıklayınız
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir