Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM)

ÇFK BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli'

Çağfen Koleji Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli; çocuğu yalnızca akademik yönleri geliştirilmesi gereken bir canlı olarak yorumlayan bakış açısını güçlü bir dille reddeder. Bu düşüncenin bir uzantısı olan ve öğrenmenin dersler ve sınıflarla sınırlı görüldüğü öğretim anlayışını yok sayar. Çağfen Koleji özgün eğitim modeli olan Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli kapsamında geliştirilmiş, okulda geçen tüm süreyi ve okulun tüm sınırlarını öğrenciye değer katmak amacıyla işlevsel ve etkin olarak kullanmayı öngören bir okul kültürü uygulamasına sahiptir.

ÇFK BÜGEM Lise Uygulamaları

Akademik Eğitim Uygulamaları

• Türk Dili ve Edebiyatı
• Dil ve Anlatım
• Temel Matematik
• Fizik
• Kimya
• Biyoloji
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Coğrafya
• Tarih
• Felsefe
• Hafta Sonu Tamamlama Çalışmaları
• İleri Matematik
• Geometri
• Fizik (Seçmeli Ders)
• Kimya (Seçmeli Ders)
• Biyoloji (Seçmeli Ders)
• 7/24 Sınav Sınıfı Çalışmaları

Beceri Eğitimi Uygulamaları

• Görsel Sanatlar
• Müzik
• Beden Eğitimi
• Öğrenci Kulüpleri

Değerler Eğitimi Uygulamaları

Öncülük Eğitimi Uygulamaları

• Düşünce Eğitimi
• Kariyer Günleri
• Münazara

Yabancı Dil Eğitimi Uygulamaları

• OXFORD Sistem ve Materyal Desteği

• OXFORD Öğretmen Eğitimi

• İletişimsel Dil Öğretimi

• Doğal Yöntem

• Berlitz Uygulaması

• İşitsel Dilsel Yöntem

• Teknoloji Destekli İngilizce 

• İngilizce Drama

• Performance Card

• Quiz Show

• The Mask

• CFK Short Film Academy

• City Break