CFK Event - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir
Öğrencileri için sunduğu ders dışı, okul içi ve okul dışı yaşantı zenginliği, bir okulu değerli ve nitelikli kılan önemli göstergeler arasındadır. Yaşantı zenginliği sağlayan en bilinen uygulamalar ise etkinliklerdir. Ders dışı, okul içi ve okul dışı etkinliklerin nicelik ve niteliksel artışı, öğrencilere eşsiz öğrenme deneyimleri sunduğu gibi katılım, işbirliği, planlama, sorumluluk alma, çok yönlü gelişim fırsatı sunma yönüyle de oldukça değerlidir.

Yapılan araştırmalar, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik, vb. etkinliklerin sayı ve niteliği ile akademik başarı, okul aidiyeti, kurumsal bağlılık, öğrenme motivasyonu, öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme, istenmeyen davranış ve alışkanlıklardan uzak durma arasında doğrusal bir ilişkininin varlığını ortaya koymaktadır.

Kültür, Sanat, Spor

Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik, vb. etkinliklerin, öğrencilerin, bilişsel, duygusal ve psikomotor gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişim alanlarında belirleyici nitelikte önemli bir katkısı vardır. Bu tür etkinlikler, öğrencilere doğrudan yaşantılar geçirerek deneyimleme fırsatı sunduğu gibi okul öğrenmeleriyle ilişkilendirilmeleri durumunda, öğrenmenin niteliğini ve kalıcılığını etkiler, sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sunar, gerçek yaşamı ve kendilerini tanımaları için eşsiz fırsatlar sunar.

ÇFK BÜGEM; öğretim sürecinde tüm gelişim ve öğrenme alanları ile bilim, sanat, edebiyat, kültür, spor, teknoloji, canlılar gibi yaşam alanları arasında bağ kurulması gerektiğine inanır. Bu durumu, okulla yaşam arasında güçlü bir bağ kurma, öğrenmeyi somutlaştırma ve çocuklarda farkındalık bilinci oluşturma süreci için bir gereklilik olarak değerlendirir. Ek olarak, öğrenme ölçütü olarak bilmeyi yeterli görmez, deneyimlemeyi, beceri haline getirebilmeyi, ürüne ya da performansa dönüştürmeyi önemser. Eğitim sürecinin her aşamasında bilme, uygulama ve beceriye dönüştürme arasında güçlü bir uyum sağlanmasını önemli görür. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik, vb. etkinlikler, bilginin uygulamaya, ürüne, beceriye ya da performansa dönüştürülmesi için değerli araçlar olarak yorumlanır.

CFK Events

• Tiyatro Gösterileri
• Autumn Semester Motivation Parties
• Mezuniyet Törenleri
• Mezuniyet Baloları
• Resim Sergileri
• Bahar Şenlikleri
• Kariyer Zirvesileri
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir