Kariyer Merkezi - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir
Kariyer Merkezi, düzenlediği Kariyer Günleri ve Kariyer Zirvesi ile öğrencilerimizin mesleki ihtiyaçlarını görerek yeni beceriler geliştirmeleri gerektiğinin farkına varmaları, alanında uzman kişilerle fikir alışverişlerinde bulunmaları ve geleceği planlamalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin becerilerinin farkına varmalarını sağlamak, ileriki yıllarında iş hayatlarında kullanacakları teknikleri ve süreçleri öğrenerek geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ise Kulüpler Sistemi'ni yürütür.

Kariyer Günleri

Öğrencilerimizin sınava hazırlanma sürecinde yalnızca akademik olarak değil kişisel ve sosyal açıdan da kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor ve bu doğrultuda kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve farkındalıklarını ortaya çıkarmaları konusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava hazırlanma süreci inişlerin ve çıkışların sıklıkla yaşandığı hem akademik hem duygusal dengelerin sürekli değişkenlik gösterdiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak birincil hedefimizdir.

Süreç içerisinde öğrencinin kendisine ve başarıyı elde edeceğine olan inancı düşebilir. Öğrencilerimizi onlarla aynı süreçlerden geçmiş, aynı duyguları paylaşmış ve başarıya ulaşmış kişilerle bir araya getirmek motivasyonlarını arttırmada olumlu sonuçlar verir. Öğrencilerimizi iş hayatının içindeki mezunlarımız ve mesleki anlamda alanında uzman kişilerle buluşturduğumuz Kariyer Günleri ile onların meslekleri tanımalarını ve mesleki yönelimlerini tespit etmelerini sağlarız.

Kariyer Zirvesi

Kariyer Günleri ile başlatılan, öğrencilerin motivasyonunu artıran, yeteneklerini keşfettiren, meslekleri tanımalarını ve kendi yetenekleri ile eşleştirmelerini sağlayan, mesleki yönelimlerini analiz eden çalışmaları bir zirve ile sonuçlandırmayı amaçlarız. Bu zirve ile, öğrencilerimizi iş hayatına atılmış mezunlarımız ile buluşturarak; seçmek istedikleri meslekler doğrultusunda yeni beceriler geliştirmeleri gerektiğinin farkına varmalarını, onlarla aynı sıralarda oturmuş mezunlarımız ile fikir alışverişinde bulunmalarını ve geleceklerini planlamalarını sağlarız. Bu organizasyon ile 20 yıllık Çağfen kültürünü yaşatan mezunlarımız ve öğrencilerimizi bir araya getirmeyi; öğrencilerimizin iletişim becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini, kişisel gelişim ve farkındalıklarının artmasını sağlarız.

Kariyer Zirvesi her öğretim yılının bahar döneminde mezunlarımız, ortaokul&lise öğrencilerimiz ve ebeveynlerimizin katılımıyla gerçekleştirilir.

Kulüpler Sistemi

21.Yüzyılda akademik başarının yanı sıra hayat başarısının da birey hayatının önemli bir parçası olduğu gerçeğinin farkındayız. Öğrencilerimizi BEP 'Beceri Eğitimi Programımız' kapsamında uygulamaya aldığımız 'Kulüpler Sistemi' ile; yetenek ve becerilerinin farkına varan ve bunları geliştiren hayat başarısı yüksek bireyler olarak yetiştiririz.Becerilerinin farkında olan Çağfenlilerin; toplumda kabul görmesi, fark edilmesi ve topluma öncülük etmesi kolaylaşır.

Kulüpler Sistemimiz ile öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve öncülük yeteneklerini araştırıp geliştirmeleri aynı zamanda da grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlarız.

Kulüpler Sisteminde öğrencilerimiz;

• Benzer ilgileri olan arkadaşlarıyla bir araya gelebilir ve sosyalleşirler.
• Fikirlerini kabul ettirirken müzakere becerilerini geliştirirler.
• Bir etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlarken ve başkalarını etrafında toplarken öncülük becerilerini geliştirirler.
• Oluşan fikirleri uygulamaya geçirmek için kaynak ve süreç planlama becerisi kazanırlar.
• Uygulamanın hedefe ulaşması için sorumluluk alma, takip ve takım çalışması konusunda kendilerini geliştirirler.
• Aksaklıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirirler.
• Hedeflerine ulaşmak için yetkinliklerini geliştirirken bireysel ve ekip halinde öğrenme becerileri kazanırlar.
• Daha kapsamlı ve etkili performans sergilemek için doğru kişilerle işbirliği yapmayı öğrenirler.
• Yaratıcılıklarını her şekilde ifade etme imkânı bulurlar.
• Sanat, kültür ve spor konusunda kendilerine en uygun olan hobiyi ve yeteneklerini keşfederler.
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir