Ölçme ve Değerlendirme (ÇFK ÖLÇDEM) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Ölçme ve Değerlendirme (ÇFK ÖLÇDEM)

Tam Öğrenme Kuramı

Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, hazır bulunuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır. Tam Öğrenme Kuramı'nda konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır.

Çağfen Koleji'nde kullandığımız ÖLÇDEM sistemi kapsamında Tam Öğrenme Kuramı'nı benimseriz. Dersler ve ders dışı çalışmalar ile edindiğimiz bilgiyi dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz ÜDT,HGS,Vize ve Finaller ile kazanım boyutunda ölçeriz. Bu ölçümlerin sonuçları değerlendirildiğinde ise gerekli tamamlama çalışmaları için programları hazırlar ve yürütürüz. Tamamlama çalışmaları sonunda sistemin başına dönerek tekrar yeni bilgi öğrenme sürecine başlarız.
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir