Pozitif İklim Okulu (ÇFK PİO) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Pozitif İklim Okulu (ÇFK PİO)

Pozitif İklim Okulu

Çağfen Koleji olarak özgün eğitim modelimizin temel taşlarından en önemlisi Pozitif İklim Okulu (ÇFK PİO) programıdır. Bir bireyin kendisi ve çevresi ile olumlu iletişim kurmasına öncülük yapıyoruz. Karşılaştığı olumsuz davranışları neden-sonuç ilişkisi kurarak çözüm odaklı düşünme becerisine yönlendiriyor ve o davranıştan uzak durabileceği “iradeyi” geliştiriyoruz.

Eğitim alanında yapılan araştırmalar, bir okulu diğerlerinden ayıran ve özgün kılan en önemli özelliklerinden birisinin, okul iklimi olduğunu ifade etmektedir. Bu durumun temel nedeni, okul ikilimi oluşturan sosyal, kültürel, duygusal ve psikolojik çevrenin, çocukların eğitimi konusunda elde edilen sonuçların önemli bir açıklayıcısı olmasıdır.

Mutlu, Güvende ve Değerli Hissetmek

Çağfen Koleji, eğitsel hedeflere ulaşmanın yolunun, öğrencilerin kendilerini mutlu, güvende ve değerli hissettikleri, aidiyet duygularının yüksek olduğu bir okul iklimi oluşturmaktan geçtiğine inanır. Nitelikli bir okulun, pozitif bir öğrenme iklimi içerisinde, öğrencileri tüm yönleriyle geliştirerek, geleceğe hazırlaması gerektiğine olan inancımızı, butik okul modeli ve bütünsel gelişim modeli uygulamalarımızla pekiştirdik. Öğrencilerimizi, kendilerini Çağfen ailesinin önemli ve değerli bir bireyi olarak hissettikleri, duygularına, değerlerine saygı gösterilen, birlikteliğin ve biz duygusunun yüceltildiği bir okul ikliminde yarınlara hazırlamaktan yanayız. Bu amaçla çaba göstermeyi önemli ve değerli buluyoruz. Biz, tüm bu anlattıklarımıza, “Çağfenli olmak” adını veriyoruz.

İnsan Odaklı ve Demokratik Okul Kültürü

Çağfen Koleji, insan ilişkilerinde empatik yaklaşımın ve güven duygusunun egemen olduğu bir okul iklimi yaratmayı hedefler. Öğrenci, öğretmen ve çalışan devir oranlarımızın minimum seviyede, sınıflarımızda istenmeyen öğrenci davranış sayısının yok denecek kadar az, aidiyet, iş ve okul doyumu, motivasyon ve başarı konularında elde ettiğimiz sonuçların ise yüksekliği, en önemli motivasyon kaynaklarımız. Çağfen Koleji, insan odaklı bir yönetim anlayışını ve demokratik okul kültürünü geliştirmeyi amaç edinir. Öğrencilerimizin, içtenlik ve samimiyetin egemen olduğu bir okul ikliminde öğrenim görmelerini önemsiyoruz. Kararlarımızı, her düzeyde katılımın esas olduğu bir anlayışla almaktan yanayız. Öğrencilerimizin, birlikte oluşturduğumuz ve her birimizin paylaştığı değerlere, kurallara ve geleneklerimize uygun davranma alışkanlığı edinmelerinin, karar verme, görev ve sorumluluk becerilerinin gelişimi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Konunun bir başka yönü, pozitif okul kültürünün, öğrencilerimizin öz güven ve öz saygı düzeylerinin gelişimi ve sosyalleşmelerini sağlama konusunda da yaşamsal bir önem taşıdığına inanıyoruz. Kardeşlik, hoşgörü, samimiyet, güven, cesaret, sorumluluk, işbirliği, yardımlaşma gibi özellikler, okul iklimimizin en temel özellikleri arasındadır.

Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir