Ulaşım ve Güvenlik Hizmetleri - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Ulaşım ve Güvenlik Hizmetleri

Ulaşım

Öğrencilerimizin okul ve evlerine ulaşımı, ebeveyn tercihlerine göre iki yolla gerçekleşmektedir. Velilerimizin tercih ve talep etmeleri durumunda, servis hizmeti okulumuz tarafından verilmektedir. Dileyen velilerimiz ise, çocuğunun okula bırakılması ve okuldan alınması sorumluluğunu kendileri yerine getirmektedirler. Öğrenci ulaştırma hizmetleri, güvenli ve modern araçlarla, bu konuda hizmet içi eğitim almış şoför ve hostesler eşliğinde yürütülmektedir. Servis hizmetinden yararlanmak isteyen velilerimiz, bu taleplerini kayıt aşamasında okul yönetimine bildirmektedir.

Güvenlik

Öğrencilerinin okula gelmek üzere evden ayrıldıkları andan, ailelerine teslim edildikleri zaman dilimini kapsayan süreçte, güvenliklerini ilgilendiren her konu, okulumuz tarafından büyük bir özen ve titizlikle izlenmektedir. Kurumumuzda güvenlik; okul içi, okul çevresi, okula ve eve ulaşım başlıkları altında, üç boyutlu olarak ele alınmaktadır. Okul içi ve okul çevresi güvenlik, CCTV kapalı devre kamera sistemi ile 7 gün/24 saat esasına göre devamlı olarak izlenmektedir. Buna ek olarak; okula giriş ve çıkışlar güvenlik personelimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Okulumuzun okul içi ve okul çevresi güvenliği; Maltepe Özel Güvenlik Şirketi tarafından sağlanmaktadır. Ulaşım güvenliği, eğitimli servis şoförleri ve araç içerisinde bulunan okulumuz yardımcı personelinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Okul içi güvenlik
Okul çevresi güvenliği
Okula ve eve ulaşım güvenliği

Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir