Yaşamın İçinde Yabancı Dil - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Yaşamın İçinde Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

Bir yabancı dili öğrenirken; o dili hayatımızın olabildiğince büyük bir kısmına yaymamız gerekir ki özümseyebilelim ve içselleştirelim. Öğrencilerimize dili kullanabilecekleri birçok alan yaratıyor ve bu öğrenilenlerin pratik hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Dil öğrenme sürecinin en etkili haliyle tecrübe ederek yaşanması; öğrencilerimizin konuşma, dinleme, okuma ve anlama becerilerinin gelişmesini ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Native Speaker

Okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde beceri derslerine giren Native Speaker’lar derslerin dışında okulun içinde ve dışında yapılan çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarda öğrenciler ile bir araya gelerek yabancı dilin doğal bir ortamda konuşulmasını ve yaşanmasını sağlarlar. Yabancı dil kullanımı için yaratılan doğal ortamlar öğrencilerimizin konuşma ve telaffuz becerilerini geliştirir.

Hi Parents

Rehberlik Birimimiz tarafından planlanan Ebeveyn Katılım Günleri programı kapsamında İngilizce Zümremizce yürütülen Hi Parents'da; okul öncesi kademesinden ebeveynlerimizi okulumuzda ağırlıyor ve belirlediğimiz temalar dahilinde ebeveynlerimizin öğrencilerimiz ile İngilizce etkinlikler gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Gezerek Öğrenme

Öğrendiğimiz dili kültür gezilerimiz ile pratik hayata geçirirken aynı zamanda yeni kültürleri ve tarihimizi tanıyoruz. Öğrenmek için geziyoruz çünkü dilin yaşayan ve tecrübe edilerek öğrenilen bir edinme süreci olduğunu biliyoruz.

Ko-Ko Tekniği

Doğru konuşmadıkça konuşamıyorum önyargısını kırmak ve öğrencilerimizin hata yapmaktan çekinmemesini sağlamak dil öğretiminde öncelikli hedeflerimizdendir. Bu yüzden korkmadan konuş tekniğini çeşitli aktivite, organizasyon ve faaliyetler ile destekleyerek özümsetiyoruz.

Not Kaygısı Gütmeyen

Dilin akademik anlamda ölçülebilir bir yönü olmadığını öğrencilerimize aşılayarak, klasik notlandırma anlayışından uzak duruyor, dil öğreniminde not kaygısı gütmeyen, yabancı dili yaşamlarının bir parçası olarak benimseyen bireyler yetiştiriyoruz.

OXFORD ÇAĞFEN İşbirliği

Çağfen Koleji Okul Öncesi kademesinde, ulusal ve evrensel gerçeklerden hareketle, yabancı dil becerisi güçlü öğrenciler yetiştirmeyi, onları geleceğe hazırlamak ve gelecekte güçlü kılmanın önemli bir boyutu olarak değerlendirir.

Yabancı dilde başarı ölçütü, uluslararası sınavlarda yüksek başarı, akıcı düzeyde konuşma ve iletişim kurma, dinleme, yazma ve okuma becerileri ölçeğinde üst düzey performans sergilemedir. Bu hedefe ulaşmak için OXFORD Yayıncılık ve ÇAĞFEN Koleji arasında yapılan işbirliği protokolü yoluyla, anasınıfından, lise kademesi sonuna kadar olan dönemi kapsayan, her sınıf seviyesine uygun olarak yoğunluğu giderek artan, oldukça etkili, işlevsel bir İngilizce öğretim sistemi geliştirilmiştir.

Communication Skills (Konuşma Becerileri Dersi)

Çağfen Koleji’nde öğrencilerimizin yabancı dili konuşabilme becerileri üzerinde özenle dururuz. Bu nedenle her kademenin ders programında native öğretmenler tarafından yürütülen Communication Skills (iletişim becerileri) dersleri yer almaktadır.

Yabancı dilin gelişim göstererek zenginleşmesi aynı zamanda duygu ve düşünce bakımından da gelişmesi ve zenginleşmesi demektir. Bu bağlamda dil öğreniminde edinilmesi gereken 4 beceri; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Writing (Yazma) ve Reading (Okuma)dir. Beceri derslerinin yoğunluğu öğrencinin dil edinim sürecinde, dili günlük yaşamının bir parçası olarak görmesine katkı sağlar.

Çift Dilli Eğitim

iki farklı dilde iletişim kurma becerisi anlamına gelir. 0-6 yaş grubunda bir bireyin beyninde bulunan sinaptik bağlantılar yetişkinlere oranla daha fazladır. Beyindeki bu sinaptik bağlantılar kullanılmadığı zaman kaybedilir. Nitekim araştırmalar doğrultusunda; yetişkinlere göre okul öncesi dönemde doğru yönlendirme ve mükemmel eğitim ile öğrenim hızı daha kalıcı ve kolaydır.

Fransızca Eğitimi

Yirmibirinci yüzyıl insanının sahip olması gereken beceriler konusunda, uluslararası alanyazında sıklıkla vurgulanan konulardan birisi de yabancı dil becerileridir. Bu noktada, Çağfen Koleji Okul öncesi, güçlü bir İngilizce yabancı dil becerisine ek olarak, öğrencilerine, ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verir. Fransızca eğitimi uygulamaları kapsamında, akademik dersler, ders dışı, okul içi, hafta içi bağlamında çeşitli destek hizmetleri sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz sürekli İngilizceye maruz kaldıkları bu programda eğitim saatleri içerisinde tüm alanlarda hem sınıf öğretmenleri hem de İngilizce öğretmenleri ile birlikte zaman geçirmektedirler. Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerinin oluşmasına ve mutlu oldukları bir ortamda ifade edebilme becerilerinin gelişmesine özen gösterilmektedir.

Öğrencilerimizin ikinci bir dil öğrenmeleri anadillerini öğrenmelerini etkilemez veya yavaşlatmaz. Aksine beyin okul öncesi dönemde iki dili birbirinden ayırt ederek, gelişimini paralel olarak sağlamaktadır. Araştırmalara dayalı olarak anadilini geliştirmede olumlu katkıları bulunmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi Okul Öncesi Uygulamaları

OXFORD Sistem ve Materyal Desteği
OXFORD Öğretmen Eğitimi
Yoğunlaştırılmış Yüz Yüze İngilizce
Teknoloji Destekli İngilizce
Message Board Time
Fun Friday
Little Helper of the Week
Puppet Clocks
Flashcards
Media Materials
Lego Education
Tiny Helper of the Week