Ortaokul - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Ortaokul Eğitim Anlayışımız

Ortaokul kademesi; öğrencinin lise öğrenimi göreceği okulu ve okul türünü belirleyen, ulusal düzeyde bir sınav gerçeğiyle ilk kez yüzleşmek durumunda kalacağı aşamadır. Öte yandan, yabancı dil becerilerini öğrenme konusunun kesinlikle ve üst düzeyde çözüme kavuşturulması gereken bir kademedir. Üstelik, öğrenci bu zorlu süreçle, ergenlik dönemine geçiş yaptığı bir dönemde baş etmek durumundadır. Sosyal, akademik ve psikolojik faktörlerin ana belirleyiciler olduğu bu dönem, büyük bir özenle ve titizlikle yönetilmek zorundadır.

Sınıf seviyelerine göre farklılık göstermekle birlikte, esnek, çocuğa ve çocuğun gerçekliğine duyarlı, akademik ve yabancı dil becerilerinin öğretimini öncelikleyen; çocuğu, zihinsel, duygusal ve psiko-motor yönden, bütüncül bir bakış açısıyla ve çok yönlü olarak yetiştirme sorumluluğu ortaokul kademesinin temel görevidir.

Biz, bu kademede bütüncül ve çok yönlü gelişimi temel alan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilecek çocukların, emsalleriyle kıyaslandığında, yakın gelecekte ölçülebilir, önemli farklar yaratacaklarına inanıyoruz.
Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir