Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli (ÇFK BÜGEM)

ÇFK BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli'

Çağfen Koleji Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli; çocuğu yalnızca akademik yönleri geliştirilmesi gereken bir canlı olarak yorumlayan bakış açısını güçlü bir dille reddeder. Bu düşüncenin bir uzantısı olan ve öğrenmenin dersler ve sınıflarla sınırlı görüldüğü öğretim anlayışını yok sayar. Çağfen Koleji özgün eğitim modeli olan Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli kapsamında geliştirilmiş, okulda geçen tüm süreyi ve okulun tüm sınırlarını öğrenciye değer katmak amacıyla işlevsel ve etkin olarak kullanmayı öngören bir okul kültürü uygulamasına sahiptir.

ÇFK BÜGEM Ortaokul Uygulamaları

Akademik Eğitim Pogramı

• Türkçe
• Sosyal Bilgiler
• Matematik
• Fen Bilgisi
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Bilişim Teknolojileri
• Türkçe Soru Çözümü
• Fen Bilgisi Soru Çözümü
• Matematik Soru Çözümü
• İnkılap
• Sınav
• Rehberlik

Beceri Eğitimi Pogramı

• Görsel Sanatlar
• Müzik
• Beden Eğitimi
• Öğrenci Kulüpleri
• Muhakeme Yeteneği

Değerler Eğitimi Pogramı

• İnsan ve Yaşam

Öncülük Eğitimi Programı

• Öğrenci Meclisi
• Sorun Çözme Becerileri
• Düşünme Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi Programı

• OXFORD Sistem ve Materyal Desteği

• OXFORD Öğretmen Eğitimi

• İletişimsel Dil Öğretimi

• Doğal Yöntem

• Berlitz Uygulaması

• İşitsel Dilsel Yöntem

• Teknoloji Destekli İngilizce 

• İngilizce Drama

• CFK Talks

• CFK Autumn Fest

• CFK Spring Fest

• Kantinde İngilizce

• Keep In Touch

• CFK Cultural Tours