Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ÇFK RPD) - Çağfen Koleji | Burada Geleceğin Öncüleri Yetişir

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ÇFK RPD)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anlayışı

Öğrencilerimizin bireysel özellikleri, yeterlik, yetenek ve kapasiteleri ile uyumlu, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğrenme yaşantısı geçirmelerinde, rehberlik hizmetlerinin yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Okulumuz rehberlik birimi; deneyimli uzman kadrosuyla, önleyici rehberlik hizmetleri ve eğitsel rehberlik hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir.

Okulumuz, okul-çocuk-ebeveyn iletişiminin de kesintisiz sürmesi gereken bir süreç olarak görmektedir. Bu düşünceden hareketle, çok boyutlu, hızlı ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla güncel teknolojik uygulamalardan yoğun olarak yararlanılmaktadır. Ek olarak; ihtiyaç duyulması halinde yüz yüze görüşme, telefonla iletişim kurma, düzenli toplantılar yoluyla bir araya gelme seçenekleri de sürekli olarak açık tutulmaktadır.

Kendimle Yarışıyorum ve Kendimi Geçiyorum

İnsanın kendini yenileme ve geliştirme bilinci ile isteği 21. yüzyıl insan becerilerinin başında gelir. Çağımız, olağanüstü yenilikler, buluşlar ve ilerlemeler çağıdır. İnsan, başkalarıyla değil, kendisiyle yarışmalıdır. Bu anlayış öğrencide okul çağı ile başlar. Kendisi ile yarışmayı bir anlayış haline getiren birey sürekli araştırmayı, öğrenmeyi ve gelişmeyi benimser. Hayat bir yarıştır; ama herkes kendisiyle yarıştığı zaman anlamlıdır.

Koçluk Sistemi

Okulumuz, lise geçiş sınavını, öğrencinin yalnızca akademik birikimin güçlendirilmesi yoluyla üstesinden gelinebilecek bir sınav türü olarak değerlendirmez. Sınavda hedefe ulaşmak ve üst düzeyde bir başarı elde etmek için öğrencinin akademik birikime ek olarak, sınav performansı ve içinde bulunduğu duygusal yoğunluğun yönetimi konusunda da güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu boyut yaşamsal bir öneme sahiptir. Sekizinci sınıf düzeyinde, ergenlik buhranı ile akademik geleceği tayin edecek lise geçiş sınavının çakışması, öğrenci için baş etmesi oldukça zor bir görevdir. Bu yönüyle, öğrencinin bu zorlu süreci en az yıpranmayla atlatması amacıyla duygusal yönden de güçlendirilmesi, yalnızca sınav başarısı için değil, eğitsel, insani ve yaşam geleceği için oldukça önemlidir.

8. sınıflarımızda uygulamaya koyduğumuz Koçluk Sistemi ile öğrencilerimizin akademik ve psikolojik takiplerinin birebir yapılmasını sağlıyoruz.